Category Archives: Uncategorized

Tuyển sinh viên thực tập

Tại sao lại chọn NextG Được hỗ trợ chi phí hàng tháng Thỏa sức sáng tạo, phát triển Môi trường thân thiện Công việc chuyên môn Được đào tạo về hệ điều hành Ubuntu Được đào tạo HTML, CSS, Javascript, JQuery, bootstrap Được đào tạo về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, […]

024 3793 0925